Narzędzia informatyki

Liczba godzin wykładu: 15 ćwiczeń: 15 laboratoriów:

Wymagania przedmiotowe

Sylabus

Przetwarzanie informacji graficznej

Przetwarzanie do czytania za pom sprzetu elektronicznego:

Automatyzacja przetwarzania informacji:

Publikacje elektroniczne:

Elementy zarzadzania projektem

Obliczenia naukowo-techniczne w arkuszach kalkulacyjnych

Cel przedmiotu

Literatura

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Wymagania przedmiotowe (w j. angielskim)

Sylabus (w j. angielskim)

Cel przedmiotu (w j. angielskim)


KategoriaPrzedmiot

Sylabus: Narzędzia informatyki (ostatnio edytowane 2011-05-24 10:12:57 przez localhost)