Podstawowe pojecia i narzędzia informatyki

Liczba godzin wykładu: 15 ćwiczeń: laboratoriów: 15

Wymagania przedmiotowe

Brak

Sylabus

1. Informatyka jako dziedzina wiedzy, obszary zainteresowań informatyki. 2. Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera: - zapis liczb stało i zmiennopozycyjny - zapis znaków: kodowanie ASCII, Unicode - zapis obrazów: grafika rastrowa i wektorowa, podstawowe modele barw - zapis dźwięków 3. Algorytmy, ich konstruowanie i analiza: - schematy blokowe, podstawowe instrukcje pseudokodu - techniki tworzenia algorytmów - poprawność algorytmu - złożoność algorytmu, klasy złożoności 4. Języki programowania i metody ich opisu: - pojęcie języka formalnego i jego gramatyki - notacja BNF, diagramy syntaktyczne - klasyfikacja języków programowania - proces translacji 5. Systemy operacyjne i ich funkcje, wybrane elementy systemu Windows 6. Sieci komputerowe, Internet: - typy i topologie sieci - model ISO/OSI - adresowanie w sieci - podstawowe usługi sieciowe - intranety i problemy bezpieczeństwa 7. Architektura komputerów: - organizacja logiczna komputera - koncepcja von Neumanna 8. Maszyna Turinga jako teoretyczny model komputera

Cel przedmiotu

Literatura

1. Władysław Marek Turski: Propedeutyka informatyki, wyd. PWN 1979 2. David Harel: Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, wyd. WNT 1992 3. Niklaus Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT 1980 4. J. M. Brady: Informatyka teoretyczna w ujęciu programistycznym, wyd. WNT 1983 5. L. Banachowski, A. Kreczmar: Elementy analizy algorytmów, wyd. WNT 1982 6. Włodzisław Duch: Fascynujący świat komputerów, wyd. Nakom 1997 7. Włodzisław Duch: Fascynujący świat programów komputerowych, wyd. Nakom 1997 8. Andrzej Skorupski: Podstawy budowy i działania komputerów, wyd. WKŁ 1997 9. Piotr Metzger: Anatomia PC, wydanie XI, wyd. Helion 2007

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Wymagania przedmiotowe (w j. angielskim)

Sylabus (w j. angielskim)

Cel przedmiotu (w j. angielskim)


KategoriaPrzedmiot

Sylabus: Podstawowe pojecia i narzędzia informatyki (ostatnio edytowane 2011-05-24 10:12:57 przez localhost)