Podstawy programowania

Liczba godzin wykładu: 30

. ćwiczeń: 0 . laboratoriów: 30

Wymagania przedmiotowe

Sylabus

1.Tworzenie oprogramowania.

2. Sterowanie przebiegiem programu.

3. Typ danych, typy podstawowe, reprezentacja danych liczbowych i znakowych.

4. Zmienne i wyrażenia. Operatory.

5. Złożone typy danych.

6. Procedury i funkcje.

7. Dynamiczne zarządzanie pamięcią; wskaźniki.

8. Przeciążanie operatorów i funkcji.

9. Struktury i klasy.

10. Operacje wejścia/wyjścia.

11. Rekurencja.

12. Programowanie sterowane zdarzeniami.

Cel przedmiotu

Przedmiot poświęcony jest przezentacji podstaw programowania proceduralnego z elementarnych wstępem do zagadnień wykorzystywania funkcji bibliotecznych i gotowych klas. Omawiany jest proces tworzenia programu, znaczenie algorytmu, języka, kompilatora i interpretera. Przedstawia się metody sterowanie przebiegiem programu, znaczenie pojęcia typu danych, podstawowe typy i ich reprezentację w pamięci. Omawiane są złożone typy danych, wyrażenia, zmienne statyczne, wskaźniki, zmienne dynamiczne oraz zagadnia dynamicznego zarządzania pamięcią. Analizuje się zagadnienia strukturalizacji programu, procedury i funkcje oraz metody przekazywania parametrów. Rozważa się zagadnienia rekursji. Studenci zapoznają się ze stosowaniem standardowych bibliotek, w szczególności bibliotek sterowania strumieniami wejścia-wyjścia i zarządzania plikami. Przedstawiana jest idea tworzenia programów sterowanych zdarzeniami. Jako przykład aplikacji sterowanych zdarzeniami podaje się w szczególności proste aplikacje "okienkowych" sterowane komunikatami Windows. Integralną częścią przedmiotu są zjęcia labolatoryjne i projekt implementujący omawiane zagadnienia w języku C/C++.

Literatura

1. N. Wirth, Wprowadzenie do programowania systematycznego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1978. 2. B. Eckel, Thinking in C, Beta 3 . 2006. 3. B. Eckel, Thinking in C++, Wydawnictwo Helion, 2002 4. J. Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1993.

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Wymagania przedmiotowe (w j. angielskim)

Sylabus (w j. angielskim)

Cel przedmiotu (w j. angielskim)


KategoriaPrzedmiot

Sylabus: Podstawy programowania (ostatnio edytowane 2011-05-24 10:12:58 przez localhost)