Technologia informacyjna

Liczba godzin wykładu: 30 ćwiczeń: laboratoriów: 30

Wymagania przedmiotowe

Sylabus

Cel przedmiotu

Literatura

1. M.M.Sysło, Technologia informacyjna w edukacji, Instytut Informatyki UWr. 2. J.F.Kurose, K.W.Ross, Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z internetem w tle, Helion, 2006. 3. R. Williams: Komputerowy skład tekstów. Jak to zrobić, wyd. Helion 2003 4. E. Mirecka: Upowszechnianie informacji cz.4. Prezentacje multimedialne, wyd. WSiP 2006 5. C. Musiano, B. Kennedy, HTML Podręcznik użytkownika, Wyd. RM 6. C.Rubin, Microsoft Word 2003, Podręcznik, Wydawnictwo RM 7. M. Dodge, C. Stinson, Microsoft Excel 2003, Podręcznik, Wydawnictwo RM

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Wymagania przedmiotowe (w j. angielskim)

Sylabus (w j. angielskim)

Cel przedmiotu (w j. angielskim)


KategoriaPrzedmiot

Sylabus: Technologia informacyjna (ostatnio edytowane 2011-05-24 10:12:57 przez localhost)